טל:

משיח

לקוחות ממליצים

למרים היקרה!
אין בפי מילים לך להודות,
על ליווי היצירה, מרגע הזריעה – ועד זמן הקצירה.
וכשלפניי הספר המושלם,
נותר – רק לברך על המוגמר!
יישר כח!
א. משיח