טל:

ענת ורונית

הגיע לידנו הספר המוכן.
לא היה קל, אבל בסוף יש תוצר.
אנחנו מרגישים שהסיפור של אבא סופר ממש ברגע האחרון.
רצינו לומר תודה מיוחדת על המפגשים של מרים עם אבא,
והראיונות שערכה עמו.
היתה לזה חשיבות גבוהה מאוד עבורו.
תודה גם על הסבלנות בהמשך הדרך.
בריאות ושמחה,

ענת  ורונית ר.