טל:

כתבה על הספר “קחי אותי” / חוה שחר. פורסם בלאשה 24.3.14

פורסם בלאישה 24.3.14

פורסם בלאישה 24.3.14

חוה שחר 3חוה שחר 3